Slik finner du serienummer og produktinformasjon (modellidentifikator)

    Slik finner du detaljert produktinformasjon i OS X:
  • Klikk på Apple-menyen () og velg «Om denne maskinen».
  • Klikk på Systemrapport.
  • Maskinvare: maskinvareoversikt.
  • Hvis det kreves at du oppgir modellidentifikator (for eksempel MacBookAir7.2), finner du denne i systemrapporten.

Du kan få ytterligere support og veiledning ved å sende en e-post til : https://support.apple.com/no-no/HT204308

 

Likewize is the world's largest specialized wireless distributor and a leading global services company, serving mobile device manufacturers, wireless operators and retailers.

  • Local presence in approximately 40 countries(2012)
  • Ranked #58 on Forbes 2012 List of America's Largest Private Companies
  • The largest Hispanic-owned business in the United States